www.rahpub.com با سلام جهت خرید کتاب به سایت جدید مراجعه فرمائید www.rahpub.com

ارسال به دوستان
پیشنهادات و انتقادات
اضافه به علاقه مندیها
اندیشه اسلامی1 امروز : سه شنبه ، ۶ / ۵ / ۱۳۹۴

اندیشه اسلامی (1) مرداد 1388

 

1- پیام عبارت « من عرف نفسه کان لغیره اعرف و من جهل نفسه کان بغیره اجهل» چیست؟

1) معرفت بیش‌تر به دیگران، در گروه خودشناسی و جهل دیگران به خود مسبب خود ناشناسی است.

2) معرفت بیش‌تر به دیگران، در گرو خودشناسی و جهل افزون‌تر به دیگران به خود، مسبب خود ناشناسی است.

3) شناخت دیگران از خود، بازتاب شناخت خود از دیگران و جهل دیگران به خود، مسبب خود ناشناسی است.

4) شناخت دیگران از خود، بازتاب شناخت خود از دیگران و جهل افزون‌تر به دیگران بازتاب خودناشناسی است.

2- از دیدگاه قرآن، حقیقت وجودی انسان را .......... او شکل می‌دهد و « توفّی» به معنای ....... است.

1) روح- دریافت تمام و کمال روح از بدن  2) روح- مرگ جسم با انفصال روح از جسم

3) روح و بدن- دریافت تمام و کمال روح از بدن 4) روح و بدن- مرگ جسم با انفصال روح از جسم

3- آگاهی بدون واسطه به متعلق شناخت، علم ........ و نیروی درک مفاهیم کلّی، قوهّ‌ی ......... و شناخت بایدها و نبایدها به عهدی ادراک ........... است.

1) حصولی- حسّ- نظری      2) حصولی- حسّ- عملی

3) حضوری- عقل- نظری     4) حضوری- عقل عملی

4- پیام آیه‌ی شریفه‌ی « و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلماً و علوا» کدام است؟

1) یقین درونی فارق از ایمان به جحد و انکار می‌انجامد.

2) جحد و انکار مبتنی بر یقین، به ظلم و استعلاء و برتری جویی می‌انجامد.

3) ایمان مبتنی بر علم و معرفت فارق از تصدیق قلبی، به جحد و انکار می‌انجامد.

4) ظلم و علّو،ثمرات جحد و انکار برخاسته از یقین فارق از ایمان است.

5- از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی « انما المؤمنون الذین اذا ذکرالله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و علی ربهم یتوکلون» کدام مورد مفهوم می‌گردد؟

1) ایمان یک حقیقت ذو مراتب است.

 2) دلهره و اضطراب، برخاسته از بی‌ایمانی است.

3) توکل بر خداوند، به معنای اعتمادکردن بر او است.

4) تلاوت آیات قرآن، عمل مورد انتظار از مؤمنان است.

6- از دقت درآیه‌ی شریفه‌ی « افی الله شک فاطر السموات و الارض» کدام مورد مستفاد می‌گردد؟

1)شکّ و تردید در ذات واجب الوجود ، مورد انکار پیامبران الهی است.

2) ایمان به واجب الوجود « فطری» بشر، بدیهی و بی‌نیاز از اقامه‌ی دلیل است.

3) مخلوقیّت آسمان‌ها و زمین، گویا بر حقانیّت واجب الوجود است.

4) از نگاه عالمانه به آسمان‌ها وزمین، تردید در پرستش ، منتفی و بی‌اساس است.

7- از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی « سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الله الحق»

مفهوم می‌گردد که ................ .

1) سیر آفاقی و سیر انفسی به اثبات حقانیّت واجب الوجود می‌انجامد.

2) خورشید عالم افروز حقیقت از پس برده‌ی تحقیق، چهره‌ی روشن خود را می‌نمایاند.

3) تبیین حقانیّت هر اعتقاد، در هماهنگی آن با نظام تکوین و عالم انفس است.

4) ارائه‌ی آیات آفاقی و انفسی، به قرار گرفتن در طریق هموار آفرینش که سیر به سوی خداوند است، می‌انجامد.

8- کدام آیه مبین فطرت خداجویی انسان است؟

1) (وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر)

2) ( لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون)

3) (فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون)

4) ( و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین)

9- بررسی آفاق و انفس از طریق ترکیبی از روش‌های عقلی و نقلی را روش ........ خوانند و دریافت صفات جمال و جلال الهی از طریق دریافت درونی ............. نام دارد.

1) نقلی- استدلال و تعقّل  2) فلسفی- کشف و شهود

3) عرفانی- استدلال و تعقّل     4) کلامی- کشف و شهود

10- صفات منتزع از ارتباط ذات الهی با مخلوقات، صفات .......... و صفات بدون لحاظ نسبت و اضافه به غیر ذات، صفات ........... است.

1) فعلی- اضافی 2) فعلی- نفسی 3) ذاتی- نفسی 4) ذاتی- اضافی

11- اساس استدلال « حکیمانه بودن فعل باری تعالی» همان ...........

1) اثبات علم، قدرت و بی‌نیازی به ذات باری تعالی است.

2) نفی جهل، ناتوانی و نیازمندی از ذات باری تعالی است.

3) نظام موجود در کائنات است که هیچ یک خالی از غرض عاقلانه نیست.

4) فریاد وجودی پدیده‌ها است که با بودن خویش، گواه علم و قدرت خالق خود می‌شوند.

12- اعطای نعمت با منظور داشتن ظرفیّت و شایستگی پدیده‌ها و وضع تکالیف و تقریر احکام برمبنای قابلیّت، به ترتیب عدل ......... و عدل .......... است و آیه‌ی شریفه‌ی « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» مبین عدل ................ است.

1) تشریعی- تکوینی- جزائی     2) تشریعی- جزائی- تکوینی

3) تکوینی- تشریعی- جزائی     4) جزائی- تشریعی- تکوینی

13- با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی « و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم و ان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین» کدام موضوع مفهوم می‌گردد؟

1) منزّه اعلام کردن ذات باری تعالی از هر نوع ظلم

2) دقت حسابرسی پروردگار در رستاخیز و تحقّق عدالت تشریعی خداوند

3) برقراری موازین قسط، بر مبنای حقّ و عدل در رسیدگی به اعمال نیک و بد بندگان

4) تحقق عدل جزائی خداوند در عدم مجازات افرادی که به آنان، تکلیفی ابلاغ نشده است.

14- از دقت درکدام آیه ی شریفه، به عدل تشریعی خداوند پی می‌بریم؟

1) ( و افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون)

2) ( ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق)

3) ( لا نکلف نفساالا و سعها و لدینا کتاب ینطق بالحقّ و هم لا یظلمون)

4) ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار)

15- از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی ( ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون ) کدام مورد مفهوم می‌گردد؟

1) رفتار ارادی انسان به برپایی شرور می‌انجامد.

 2) بازگشت همه‌ی انسان‌ها به سوی خدا است.

3) خشکی و دریا، میدان بروز آزادی اراده و اختیار انسان است.

4) چشاندن طعم عذاب دنیایی به تقلیل عذاب اخروی می‌انجامد.

16- از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی ( ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) مفهوم می‌گردد که .........

1) تغییر در سرنوشت مقضّی و مقدّره ، با تغییر اندیشه‌ها، گره خورده است.

2) درد و رنج‌های برخاسته از ظلم ظالمان، نتیجه‌ی عملکرد خود مردم است.

3) سنّت ثابت خداوند و قانون پایدار او در جوامع انسانی، تعذیب ظالمان است.

4) ظلم و ستم حاکم بر انسان‌ها، معلول اراده  و خواست رهبران ظالم آنان است.

17- از دقت در کدام آیه، قضاوت ناشی از جزئی‌نگری در خصوص « شرور و آفات» مفهوم می‌گردد؟

1) ( فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً)

2) ( احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنّا و هم لایفتنون)

3) ( و لنذیقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکبر)

4) ( و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات)

18- با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی ( شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکة و اولوا العلم .......... ) گواهی خدا و فرشتگان و دانایان بر اعلام توحید در ............ پرودگار است که برخاسته از ........ خداوند می‌باشد.

1) عبادت- عزّت و حکمت    2) اطاعت- عزّت و حکمت

3) ذات- وحدت و قهّاریت   4) صفات- وحدت و قهّاریت

19- آن چه اساس مناقشه‌ی جوامع هم زمان با انبیای الهی را رقم می‌زند. مسأله‌ی توحید در خالقیت .......... توحید در ......... است که تدبیر .......... را قابل فهم می‌سازد.

1) بوده و ذات- تکوینی 2) بوده و ذات- تشریعی

3) نبوده بلکه- ربوبیّت- تکوینی     4) نبوده بلکه- ربوبیّت- تشریعی

20- انتساب تمام یا بخشی از سرنوشت خود به عوامل غیر سزاوار، نشانه‌ی کژاندیشی در توحید ......... خداوند است که از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی .......... مفهوم می‌گردد.

1) ربوبیّت و تدبیر تکوینی- ( واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ینصرون)

2) در تشریع و تدبیر تشریعی ( و اتخذوا من دون الله الهة لعلهم ینصرون)

3) ربوبیّت و تدبیر تکوینی ( الله الذی یرسل الریّاح فتثیر سحاباً فیبسطه فی السماء کیف یشاء)

4) در تشریع و تدبیر تشریعی- ( الله الذی یرسل الریّاح فتثیر سحاباً فیبسطه فی السماء کیف یشاء)

21- توحید در تشریع و تقنین از لوازم ........ پروردگار است که اساس آن را ......... و .......... تشکیل می‌دهد.

1) وحدت ذاتی- بی‌نیازی        2) وحدت ذاتی- حاکمیّت- ربوبیّت

3) مالکیّت مطلق- حاکمیّت- ربوبیّت    4) مالکیّت مطلق- علم- بی‌نیازی

22- از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی ( بل یرید الانسان لیفجر امامه یسال ایان یوم القیامة) کدام موضوع مفهوم می‌گردد؟

1) انسان ناآگاه با ناآگاهی خود به فجور و نافرمانی، دامن می‌زند و معاد را انکار می‌کند.

2) اختیار و اراده‌ی انسان است که مسؤولیت را به دنبال دارد تا از فوران گناه جلوگیری کند.

3) اعتقاد به روز جزا و رستاخیز و دقت حسابرسی، مراقبت در رفتار و گفتار و اندیشه را به دنبال دارد.

4) انسان در پرداختن به گناه و نافرمانی خداوند، برخوردار از اختیار است و این خود او است که باید سوال قیامت را پاسخ دهد.

23- پیام آیات ( یومئذ تحدث اخبارها) ( و جاءت کل نفس معها سائق و شهید) ( کفی بالله حسیبا)

( فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره) به ترتیب کدام است؟

1) گواهی فرشتگان- شهادت زمین- حسابرسی خداوند- پاداش اعمال

2) گواهی زمین- شهادت فرشتگان- حسابرسی خداوند- تجسم اعمال

3) گواهی زمین- شهادت فرشتگان-  حسابرسی حسابرسان در پیشگاه خداوند تجسم اعمال

4) گواهی فرشتگان، شهادت زمین- حسابرسی حسابرسان در پیشگاه خداوند- پاداش اعمال

24- با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی ( انک لا تسمع الموتی و لا تسمع الصم الدعاء اذا و لوا مدبرین) کدام مورد مستفاد می‌گردد؟


1) نشنیدن سخنان حق به بسته ماندن گوش جان از فهم و تعقل ، می‌انجامد.2) مردگان را گوش شنوا برای حقایق نیست، هم چنان که کران را قدرت شنوایی نیست
.


3) به هنگام عارض شدن مرگ بر جسم، قدرت‌های اعطاء شده از سوی خدا، کاربرد خود را از دست می‌دهد

.

4) مرگ  قلب انسان که بی‌نصیبی از تفکر و تعقّل و فقدان گوش شنوای حقایق است به روی گردانی از حق، ثابت می‌شود.


25- « عشق به هستی و بقاء و جاودانگی و کمال بی‌نهایت» « توجه به نظام حاکم بر آسمان‌ها و زمین» و « دفع ضرر
 
محتمل » به ترتیب مبین کدام یک از براهین معاد می‌باشد؟


1) فطرت- عدالت- معقولیّت 2) عدالت- معقولیّت- فطرت4) عدالت- فطرت- معقولیّت 4) معقولیّت- عدالت- فطرت

 

خريد كتاب نمونه سوالات دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد سازمان سنجش اخبار پیام نور ترجمه متن کتابخانه ملی وزارت علوم